marketing-usluge marketing-usluge
konsalting-usluge konsalting-usluge
upravljanje-kampanjama upravljanje-kampanjama

Danube PIE

Partnerski projekat: Univerzitet u Novom Sadu & Total Idea
Ukupna vrednost projekta = EUR 830,555.00
Trajanje projekta: 2013 – 2014.
Finasiran od strane Evropske Komisije i kofinansiran od strane partnera iz šest evropskih država (Nemačka, Mađarska, Rumunija, Bugarska, Hrvatska i Srbija) cilj projekta je bio edukacija malih i srednjih preduzeća Dunavskog regiona iz oblasti eko dizajna, primarno fokusirano na pakovanje u industrijskom sektoru
Agencija ’’Total Idea’’ je bila angažovana kao eksterni ekspert na projektu ’’Danube PIE’’ iz oblasti eko dizajna
Takođe smo izradili vizuelni identitet za projekat kao i promotivne i štampane materijale

VIŠE O PROJEKTU DANUBE PIE

Projekat Danube PIE – Inovacija proizvoda kroz eko dizajn u Dunavskom regionu, koji je imao za cilj edukaciju malih i srednjih preduzeća dunavskog regiona u oblasti eko dizajna, uspešno je završen u decembru 2014. godine. Eko dizajn polazi od pretpostavke da uticaj koji proizvod ima na životnu sredinu treba da se uzme u obzir i da on treba da se smanji u svim fazama životnog ciklusa proizvoda. Ove faze su vađenje sirovina, proces proizvodnje, promocija i distribucija proizvoda, samo korišćenje i na kraju odlaganje.

Ovaj međunarodni projekat, finansiran od strane Evropske komisije u trajanju od 21 meseca, okupio je učesnike iz šest evropskih zemalja (Nemačka, Mađarska, Hrvatska, Rumunija, Bugarska i Srbija). Nosilac projektnih aktivnosti u Republici Srbiji bio je Univerzitet u Novom Sadu, tačnije kancelarija Evropske preduzetničke mreže na Univerzitetu (Enterprise Europe Network – EEN), koji je za potrebe projekta sufinansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj. Partneri na projektu koji su pružili ekspertske usluge iz oblasti eko dizajna bile su agencije za marketing, konsalting i eko dizajn „Total Idea“ i „Ecodesign“ iz Novog Sada.

U skladu sa glavnim ciljem projekta, koji je podrazumevao podizanje svesti o eko dizajnu, ali i uvođenje eko alata u proizvodnju preduzeća, i to najviše onih koja posluju u oblastima povezanim sa ambalažom i pakovanjem, projekti tim iz Srbije organizovao je niz promotivnih događaja, okruglih stolova, treninga i konsultacija.

Učešćem na mnogobrojnim relevantnim događajima poput međunarodnih konferencija CRINSS, Renexpo i SETAC, kao i samostalnim organizovanjem promotivnih i informativnih predavanja, sprovedena je edukacija preko 100 preduzeća iz oblasti eko dizajna. Projektni tim iz Srbije je tokom trajanja projekta učestovao u mnogobrojnim televizijskim emisijama i pokrenuo Facebook stranicu kako bi svi zainteresovani mogli da prate aktuelna dešavanja i događaje vezane za eko dizajn.

U okviru projekta organizovana je serija jednodnevnih treninga kroz koje je prošlo preko 60 preduzeća. Predavači (stručni tim sastavljen od učesnika projekta i departman za proizvodno mašinstvo FTN-a u Novom Sadu) su kroz prenošenje teorijskog i iskustvenog znanja obučili učesnike kako da uvedu eko dizajn standarde u svoje poslovanje. Tom prilikom svi preduzetnici stekli su uvid u osnove eko dizajna, odnosno, životnog ciklusa proizvoda (LCA) i karbonskog otiska proizvoda.

Konkretno, oni su upoznati sa korišćenje modernih eko alata pomoću kojih se analizira uticaj proizvoda na životnu sredinu. Takođe, treninzi su bili osmišljeni tako da preduzetnici razmene sopstvena iskustva i rešenja, kao i da se međusobno povežu i poboljšaju svoje proizvodne procese.

Projekat Danube Pie omogućio je besplatnu analizu karbonskog otiska proizvoda za odabrana preduzeća. Tu mogućnost dobilo je 8 preduzeća (Ekoto, Elbe-Tir, Kuerk, Offset Print, Tramaxion, Yuco Hemija, Zdravo Produkt i Atelje Anđela) koja su na treninzima pokazala najveću inicijativu i motivaciju za dalje usavršavanje. Detaljne analize proizvoda izvršene su uz pomoć eko alata ECODESIGN+. Svako od osam izabranih preduzeća dobilo je rezultat o karbonskom otisku jednog analiziranog proizvoda, kao i predlog za poboljšanje ekoloških performansi proizvoda.

Izgradnja prvog gradskog omladinskog hostela u Novom Sadu i Vojvodini

Ukupna ulaganja podrazumevaju troškove sa zemljištem i naknadom, dozvolama i taksama, izradom idejnog i glavnog projekta, nadzorom projekta, građevinskim radovima, opremanjem enterijera, komunalijama, troškovima menadžment projekta i opremom.
Ukupna ulaganja = 1.638.157 eura
Vreme za povrat sredstava je period od 8 godina
Joint Venture projekat: Moca Inženjering & Total Idea
Idejno rešenje objekta: Projektni biro GRAF

VIŠE O PRVOM GRADSKOM HOSTELU U NOVOM SADU

IDEJA HOSTELSKOG BIZNISA Youth Hostel Novi Sad
Osnovna ideja hostelskog biznisa je pružanje smeštaja po cenama prihvatljivim za mlade, koji se dobija racionalnom organizacijom rada i mogućnošću rentiranja samo jednog ležaja, čime gost nije opterećen plaćanjem pune cene kompletne sobe. Pored prenoćišta s doručkom u kantini, hostel nudi i dodatne usluge kao što su: kafe bar, aktivnosti zabavnog karaktera (grupni sportovi), informacije o razgledanju grada i okoline, konferencijska sala (meeting room) za  seminare i radionice, menjačnica, iznajmljivanje bicikala, telefoniranje i internet, usluga čuvanja vrednih stvari. Predviđena je i infrastruktura za osobe sa invaliditetom.

Hostel je mesto susretanja posetilaca iz celog sveta koji tragaju za novim destinacijama, drugim kulturama, tradicijama i atrakcijama. Najveći broj gostiju čine mladi od 18 do 30 godina (to je najmobilnija turistička grupa uopšte). Prosečno oko 25 % gostiju hostela u Evropi čine posetioci svih drugih uzrasta koji žele da koriste takav oblik smeštaja.

Opis projekta
Poslovni koncept ideje je zasnovan na određenoj ciljnoj grupi – klijentima omladinskog turizma i širokoj lepezi usluga koje bi pružao, fleksibilnosti u poslovanju (potencijalne funkcije hostela), sociološkom aspektu (kreiranje osećaja pripadnosti populaciji mladih) i nižoj ceni u odnosu na konkurenciju. Potrebu za ovakvom uslugom pokazuju podaci o konstantnom uvećanju stranih turista za 17 %, od kojih su većina mladi, kao i statistički podaci za 2005. godinu o dolascima turista (ukupno 67.646 ) i noćenjima (ukupno 121.763 ) u našem gradu (podaci TIC NS). Treba imati u vidu da mnogi posetioci nisu registrovani kao turisti (posetioci Poljoprivrednog sajma i EXIT festivala, posete brodova, ekskurzije i izleti), tako da je broj stvarnih turističkih poseta mnogo veći. Veoma je bitno istaći da je od 2004. godine broj kategorizovanih objekata, sa uslugom smeštaja i prenoćišta, u konstantnom porastu, pri čemu nijedan ne obuhvata koncept hostela i omladinskog turizma. To je šansa koju ne treba propustiti i koja može da omogući ravnomeran i ubrzan rast održivih oblika turizma.

ULAGANJA I TRŽIŠTE
Potencijalno tržište naših usluga za grad Novi Sad (sa okolinom) iznosi 67.646 zabeleženih turista u 2005.godini. Broj zabeleženih noćenja u novosadskim smeštajnim objektima za 2005.godinu je 126.461. Prosečno zadržavanje gosta je 1.9 (domaći 1.8, strani 2.1) dana. Trend rasta stranih turista iznosi 17% godišnje.

Bitno je istaći da mnogi turisti nisu statistički zavedeni (od 30 do 40%), a oni su primarno posetioci raznih manifestacija u gradu: EXIT, sajamske manifestacije, ekskurzije. Mladi turisti za sada nemaju odgovarajući smeštaj u Novom Sadu i izbegavaju ga ili dolaze na jednodnevne izlete. Vojvodina je „bela mrlja“ hostelinga jer ne pruža taj oblik smeštaja. Ostale zemlje i regioni u okruženju imaju izgrađenu mrežu hostela (Mađarska oko 80 hostela, Rumunija oko 35, Hrvatska 10, a uža Srbija oko 15 hostela).

Iznos maksimalnog broja rentiranja ležaja Hostela Novi Sad, sa kapacitetom 124 ležaja, je 543.120 eura godišnje. Na osnovu informacija da je prosečna popunjenost kapaciteta u Evropi 70% godišnje, a da bi prosečna popunjenost kapaciteta u našim uslovima, u prve dve godine, iznosila 50%, dolazimo do podatka planirane prodaje od 271.560 eura. Iz tržišnog potencijala i planirane prodaje sledi tržišno učešće od oko 17,8%. Broj planiranih noćenja u hostelu Novi Sad, sa popunjenošću kapaciteta od 50%, iznosio bi oko 22.630 noćenja/godišnje. Na osnovu ovog podatka broj potrošača sa prosečnom potrošnjom od 1.9 noćenja bi iznosio 11.911 potrošača.

CENA
Cena je određena metodom percipirane vrednosti, pristupačna i prilagođena platežnoj sposobnosti ciljne grupe potrošača. Niža u odnosu na cene usluga objekata u Novom Sadu i regionu i usklađena sa cenama hostela u zemljama okruženja.

Svi brojčani podaci su računati na osnovu prosečne cene od 12 eura

Potrebna sredstva:
Ukupna ulaganja podrazumevaju troškove sa zemljištem i naknadom, dozvolama i taksama, izradom idejnog i glavnog projekta, nadzorom projekta, građevinskim radovima, opremanjem enterijera, komunalijama, troškovima menadžment projekta i opremom.

Ukupna ulaganja = 1.638.157 eura

Vreme za povrat sredstava je period od 8 godina

Portal Budi Eko Fin-a

Internet projekat BUDIEKOFINa.COM (Budi Eko Fin-a) predstavlja nacionalnu inicijativu za očuvanje i unapređenje životne sredine, kao i za brendiranje Srbije kao ekološke destinacije.
Poseban i jedinstven segment projekta predstavlja internet prodaja ekoloških proizvoda na našem tržištu putem onlajn prodavnice.
Dati projekat je zamišljen kao kontinuirani proces koji se sprovodi pod širim sloganom „BUDI DOBAR, BUDI GREEN (ZELEN), BUDI EKO FIN-a” i predstavlja objedinjen pristup u oblasti ekologije, zaštite životne sredine, održivog razvoja i ekoturizma u našoj zemlji.
www.budiekofina.com

VIŠE O PORTALU BUDI EKO FIN-A

OPIS PROJEKTA
Povod pokretanja internet projekta Budi Eko Fin-a je ocena osnivača – Agencije za marketing i konsalting „Total Idea“, da je neophodno preduzeti sve korake za podizanje svesti stanovništva o problemima  životne sredine i mogućnostima da se neki od njih ublaže korišćenjem ekoloških proizvoda. Dodatno smo hteli da ukažemo na to da postoje rešenja i za ograničeno korišćenje prirodne baštine u okviru formiranih ekoloških turističkih paketa.

Projekat podrazumeva formiranje internet prezentacija na adresama www.budiekofin.com i www.budiekofina.com (sa naglaskom na rodnu ravnopravnost) kao i na adresi www.econice.rs, u okviru kojih su date: lista proizvođača ekoloških proizvoda po kategorijama i mogućnost kupovine datih proizvoda preko interneta, serija sopstvenih ekološki brendiranih proizvoda koji treba da podignu svest o ekološkim kapacitetima naše zemlje i regiona, podaci i aktivnosti o kontinuiranoj kampanji za očuvanje životne sredine i održivog razvoja, sve neophodne informacije o ekologiji, nacionalnoj i evropskoj legislativi u toj oblasti, mreža svih relevantnih organizacija u našoj zemlji sa zajedničkom inicijativom za očuvanje i unapređenje životne sredine, novosti i događaji iz oblasti ekologije. Predviđeno je da projekat Budi Eko Fin-a podrži sve važnije događaje ali i da bude pokretač i organizator događaja i manifestacija iz oblasti ekologije i ekoturizma, kao i da pokrene čitavu seriju izdavačkih poduhvata u oblasti ekologije i podizanja svesti o očuvanju životne sredine. Takođe, na portalu će biti predstavljeni zaokruženi ekološki turistički paket aranžmani, kao i inicijative za formiranje ekoloških turističkih proizvoda.

Poseban i jedinstven segment internet prezentacije Budi Eko Fin-a na našem tržištu predstavlja servis koji omogućava kupovinu ekoloških proizvoda.  Dati servis treba da omogući proizvođačima i distributerima da na jednom mestu ponude svoje ekološke proizvode iz Srbije. Prezentacija daje mogućnost kupovine proizvoda i njihovo dostavljanje  putem pošte. 

Vizuelni identitet naglašen je kroz sam naziv projekta Budi Eko Fin-a koji jasno upućuje na ponašanje svakog pojedinca u životnom okruženju. Za zaštitni znak projekta uzet je list drveta LIPE, koje je veoma značajno za našu zemlju i region. Lipa je usko povezana s našim slovenskim poreklom i najzastupljenija je na Fruškoj gori (u najstarijem nacionalnom parku u Srbiji), upravo u regionu gde se nalazi sedište samog projekta.

Inicijativu za dati projekat umrežavamo sa inicijativom nadležnih institucija i organizacija, kao i nacionalnih projekata za očuvanje i unapređenje životne sredine. Potrebu za pokretanjem internet projekta Budi Eko Fin-a definiše činjenica da u našem regionu ne postoji svest o korišćenju ekoloških proizvoda, ali ni objedinjena ponuda i distribucija istih. Dodatna vrednost projekta su kontinuirana kampanja i aktivnosti koje će doprineti da Srbija bude prepoznata kao ekološka destinacija.

U okviru internet portala proizvođačima i posetiocima sajta su date informacije o zakonima i propisima u datoj oblasti, novosti, korisne adrese i kontakti najvažnijih nacionalnih i međunarodnih institucija, opis ekoloških događaja, ponuda ekoloških tura kao i izdanja iz oblasti ekologije. U ponudi su usluge i pomoć proizvođačima ekoloških proizvoda u vezi sa vizuelnim identitetom proizvoda (grafičkog dizajna i pripreme za štampu, štampe na recikliranim i ekološkim materijalima, video i audio produkcije, izrade multimedijalnih prezentacija, animacija, internet prezentacija), ali i savetodavne usluge u vezi sa apliciranjem za domaće i međunarodne fondove za ekologiju, održivi razvoj i ekoturizam.

Na portalu su zastupljeni isključivo proizvodi koji zadovoljavaju ekološke kriterijume i standarde.

Ciljna grupa (posetioci) portala su korisnici ekoloških proizvoda, društveno odgovorne firme i kompanije, posetioci ekoloških manifestacija, domaći i strani eko turisti, stručna javnost, mediji i građanstvo.

VIZIJA
Kupovina za čistiju Srbiju. Prodajom ekoloških proizvoda i njihovim korišćenjem, promocijom ekoloških događaja, eko-turizma i eko-izdanja želimo da doprinesemo očuvanju i unapređenju životne sredine u našoj zemlji.

MISIJA
Podizanje ekološke svesti kod stanovništva i uspostavljanje sistema prodaje ekoloških proizvoda na jedinstvenoj internet adresi. Pozicioniranje Srbije kao ekološke destinacije i stvaranje prepoznatljivog eko-brenda u regionu.

Kampanja „Say YES to eco bags – Kaži DA eko torbama”

Kampanja ima za cilj podizanje ekološke svesti građana, ukazivanje na problem korišćenja plastičnih kesa i uvođenje lokalne ekološke marke – ekoloških torbi od reciklirane PET ambalaže, umesto plastičnih kesa.
Stranica kampanje „Say YES to eco bags – Kaži DA eko torbama” na društvenoj mreži „fejsbuk“.

VIŠE O KAMPANJI KAŽI DA EKO TORBAMA

OPIS
Kampanja je realizovana u centru Novog Sada u subotu, 26. novembra 2011. godine.

Ovom prilikom vas pozivamo da podržite našu kampanju i da objavite info o kampanji u vašim internet, štampanim i drugim medijima, kao i na vašim stranama na „fejsbuku“, kako bi zajednički doprineli podizanju ekološke svesti građana i boljoj zaštiti životne sredine našeg grada, zemlje i regiona.

Kampanju pod nazivom „Say yes to eco bags – Kaži da ekološkim torbama” zajedno su realizovali portal Budi Eko Fin-a www.budiekofin.com (Novi Sad) i Centar za održivi razvoj (Subotica). Pomenuta kampanja je podržana od Gradske uprave za zaštitu životne sredine grada Novog Sada, s jedne strane, a od Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, s druge strane.

POZADINA PROJEKTA
Plastične kese jesu najpokretniji oblik smeća, predstavljaju ogroman globalni, ali i nacionalni i lokalni ekološki problem. Za razgradnju plastičnih kesa potrebno je između 400 i 1000 godina. One se ne razgrađuju prirodnim putem, već se razlažu na sitne, toksične delove čime dovode do zagađenja životne sredine (zemljišta i vodenih tokova). Neplansko odlaganje otpada (plastike) blokira tokove podzemnih voda i zaustavlja propuštanje vode kroz zemlju.

Veliki broj zemalja zabranio je upotrebu obojene plastike zbog sadržaja otrovnih teških metala jer se njihovim spaljivanjem oslobađaju toksični gasovi, kao i otrovni pepeo. Zagađivanje životne sredine upotrebom plastičnih kesa spada među najveće ekološke probleme u svetu.

Jedini način da se oslobodimo ovog toksičnog otpada je zabrana proizvodnje i upotrebe, kao i reciklaža plastičnih kesa. Frapantan je podatak da se rok upotrebe plastičnih kesa meri desetinama minuta, dok je za proces razgradnje potrebno više od 1000 godina.

PROBLEM U NAŠOJ ZEMLJI I LOKALU
Prema nezvaničnim statistikama, čovečanstvo na godišnjem nivou utroši više od 500 milijardi plastičnih kesa, dok ta brojka (proizvodnja i bacanje) u Srbiji godišnje prevazilazi milijardu i po plastičnih kesa (dnevna upotreba kesa u Srbiji je procenjena na oko 7 miliona). Prema nekim proračunima površina bačenih kesa mogla bi da prekrije gotovo tri teritorije Srbije. Procenjuje se da se samo u Novom Sadu dnevno iskoristi više desetina hiljada plastičnih kesa.

Upotreba plastičnih kesa u Srbiji je ogromna, a poseban problem je što se u supermarketima i prodavnicama koriste samo plastične kese pošto se građanima ne nudi druga vrsta ambalaže. Nažalost, gotovo jedina vrsta ambalaže su plastične kese koje se koriste u velikoj meri, dok njihovo odlaganje nije zakonski regulisano u vidu razvrstavanja otpada u domaćinstvima. Zbog navedenog problema, ogroman broj plastičnih kesa završava, bez razvrstavanja, u kantama za smeće, kontejnerima, na ulicama, a na kraju i u vodama i na zelenim površinama
(izvor: http://antiplasticbags.webs.com/oproblemu.htm, i drugi izvori).

Kampanja ima za cilj podizanje ekološke svesti građana Grada Novog Sada i Republike Srbije, ukazivanje na problem korišćenja plastičnih kesa i uvođenje lokalne ekološke marke – ekoloških torbi od reciklirane PET ambalaže umesto plastičnih kesa.

Naglašavamo da se radi o kampanji koja ima obeležje društvene odgovornosti, podizanja ekološke svesti građana i njihovog aktivnog uključivanja u rešavanje ekoloških problema naše sredine, te se nadamo da će i dalje biti podržavana od strane građana naše zemlje.

Više informacija i detalje o kampanji možete videti na portalu Budi Eko Fin-a , kao i na stranici kampanje „Say YES to eco bags – Kaži DA eko torbama” na društvenoj mreži Facebook.

Pratite nas.

Kampanja „Razvrstati smeće nije umeće”

Kampanja ima za cilj podizanje ekološke svesti građana, ukazivanje na problem stvaranja prevelike količine otpаdа i podizаnje nivoа svesti o problemu (ne) rаzvrstаvаnjа otpаdа i o potrebi zа reciklаžom.
Stranica kampanje „Razvrstati smeće nije umeće”na društvenoj mreži „fejsbuk“.

VIŠE O KAMPANJI RAZVRSTATI SMEĆE NIJE UMEĆE

OPIS
Kampanja je realizovana u/na Saletli Dunavskog parka u Novom Sadu, 13. oktobra 2012. godine.

Ovom prilikom vas pozivamo da podržite našu kampanju i da objavite informacije o kampanji u vašim internet, štampanim i drugim medijima, kao i na vašim stranama na „fejsbuku“, kako bismo zajedničkim snagama doprineli podizanju ekološke svesti građana i boljoj zaštiti životne sredine našeg grada, zemlje i regiona.

Portal Budi Eko Fin-a (Novi Sad) www.budiekofin.com, Udruženje BUM – Balkan Urban Movement (Beograd) i Centar za održivi razvoj (Subotica) zajedno su realizovali kampanju pod nazivom „Razvrstati smeće nije umeće”. Pomenuta kampanja je podržana od strane Gradske uprave za zaštitu životne sredine grada Novog Sada i odabrana za delimično finansiranje od strane Мinistаrstva živоtnе srеdinе, rudаrstvа i prоstоrnоg plаnirаnjа na konkursu od marta 2012. godine.

POZADINA PROJEKTA
Dnevnа i godišnjа količinа komunаlnog otpаdа u rаzvijenim zemljаmа iznosi 1,4 kg/dаn po stаnovniku, dok u srednje i mаnje rаzvijenim zemljаmа tа brojkа se kreće od 0,2 do 0,7 kg/dаn po stаnovniku. U rаzvijenim zemljаmа se reciklirа i obrаdi više od 40% otpаdа.

Jedаn od neverovаtnih podаtаkа je dа gotovo 60% otpаdа koje zаvrši u kаntаmа zа smeće može dа se reciklirа. Nаime, komunаlni otpаd, odnosno otpаd iz domаćinstаvа, sаstoji se iz 39% orgаnskog otpаdа, 25% pаpirа, 12% PET аmbаlаže i limenki, 6% stаklа, а ostаtаk čini opаsаn otpаd.

Ukoliko se otpаd ne rаzvrstа nа prаvi nаčin posledice su višestruke – zаgаđuje se životnа sredinа, nаrušаvа se rаvnotežа ekosistemа, mаlo togа može biti ponovo iskorišćeno odnosno reciklirаno, ulаžu se ogromnа finаnsijskа sredstvа u sаnаciju otpаdа, zаuzimаju se velike površine zemljištа za deponije i dr.

PROBLEM U NAŠOJ ZEMLJI I NA LOKALU
Prosečаn stаnovnik Srbije proizvodi dnevno oko 950 grаmа otpаdа, odnosno nа nivou čitаve Srbije oko 2.374.374 tonа otpаdа.

U Srbiji se godišnjа količinа аmbаlаžnog otpаdа procenjuje nа preko 334.500 tonа, аluminijumske аmbаlаže nа preko 5.200 tonа, dok nа deponijаmа zаvrši oko 7 milionа kilogrаmа bаterijа.

Kаdа uzmemo u obzir dа je jednoj flаši potrebno oko 500 godinа dа se rаspаdne, zаtim dа аluminijumske konzerve mogu dа se reciklirаju i ponovo upotrebe zа sаmo 6 nedeljа i dа 1 kilogrаm može dа zаgаdi 8000 litаrа vode, što je dnevnа potrebа zа 4000 ljudi, brzo ćemo shvаtiti koliko je bitno prаvilno rаzvrstаti komunаlni otpаd kаko bi ušаo u proces reciklаže.

Procenаt reciklirаnog otpаdа Srbije u odnosu nа zemlje Evropske unije je 4 putа mаnji. Nаime, u Srbiji se godišnje nа deponije bаci oko 50 milionа evrа u vidu sekundаrnog otpаdа.

Kampanja ima za cilj podizanje ekološke svesti građana Grada Novog Sada i Republike Srbije, ukazivanje na problem stvaranja prevelike količine otpаdа i podizаnje nivoа svesti o problemu (ne) rаzvrstаvаnjа otpаdа i o potrebi zа reciklаžom.

Naglašavamo da se radi o kampanji koja ima obeležje društvene odgovornosti, podizanja ekološke svesti građana i njihovog aktivnog uključivanja u rešavanje ekoloških problema naše sredine, te se nadamo da će biti podržana od strane velikog broja građana naše zemlje.

Šire informacije i detalje o kampanji možete videti na portalu Budi Eko Fin-a www.budiekofin.com, kao i na stranici kampanje „Razvrstati smeće nije umeće“ na društvenoj mreži „fejsbuk“.

Pratite nas.

I am text block. Click edit button to change this text.

I am text block. Click edit button to change this text.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *