“Total Idea” je primer kreativnosti, imaginacije, poslovnosti, tolerancije i prijateljstva. Kada pored svega dobijete iskustvo i kvalitet onda možete bez problema da preporučite svojim prijateljima i saradnicima agenciju za marketing i konsalting TOTAL IDEA.
Prof. dr. Slobodan Grebeldinger, direktor
Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine

Prоfеsiоnаlnо i оdgоvоrnо izvršаvаtе svоје оbаvеzе. Zаdоvоlјni smо sаrаdnjоm kоја sе оdviјаlа u prеthоdnom periodu.
mr Svеtlаnа Јоkаnоvić, pоmоćnik nаčеlnikа zа оblаst zаštitе živоtnе srеdinе
Grаd Nоvi Sаd, Grаdskа uprаvа zа zаštitu živоtnе srеdinе

2012-12-28T16:40:39+00:00