Total Idea je vrlo inovativna, kreativna i vredna kompanija koja sa svojim partnerima gradi odnose zasnovane na međusobnom poverenju i kvalitetnoj saradnji. Ona se temeljno fokusira na konsalting operacije i daje maksimum u ostvarivanju definisanih ciljeva. Pored toga, ima respektabilna znanja iz oblasti zaštite životne sredine i ekologije.
Mladen Radišić, koordinator projekta
Evropska mreža preduzetništva Srbije
Univerzitet u Novom Sadu

2014-01-31T14:02:30+00:00