marketing-usluge marketing-usluge
konsalting-usluge konsalting-usluge
upravljanje-kampanjama upravljanje-kampanjama

Upravljanje kampanjama

Pomoći ćemo vam tokom kompletnog procesa kampanje, od ideje do realizacije i postizanja najboljih rezultata. Organizacione sposobnosti su naša strast i uvek su na prvom mestu.

Priprema i planiranje kampanje

Poštovani,

uskoro ćemo objaviti sve informacije na internet prezentaciji Agencije Total Idea.

Hvala na strpljenju.

 

Određivanje ciljnih grupa

Poštovani,

uskoro ćemo objaviti sve informacije na internet prezentaciji Agencije Total Idea.

Hvala na strpljenju.

 

Razvoj koncepta za vizuelni identitet i koporativne materijale kampanje

Poštovani,

uskoro ćemo objaviti sve informacije na internet prezentaciji Agencije Total Idea.

Hvala na strpljenju.

 

Izrada vizuelnog i korporativnog identiteta kampanje

Poštovani,

uskoro ćemo objaviti sve informacije na internet prezentaciji Agencije Total Idea.

Hvala na strpljenju.

 

Kreiranje promotivnih materijala

Poštovani,

uskoro ćemo objaviti sve informacije na internet prezentaciji Agencije Total Idea.

Hvala na strpljenju.

 

Priprema i sprovođenje plana za odnose sa medijima

Poštovani,

uskoro ćemo objaviti sve informacije na internet prezentaciji Agencije Total Idea.

Hvala na strpljenju.

 

Upravljanje kompletnim procesom sprovođenja kampanje

Poštovani,

uskoro ćemo objaviti sve informacije na internet prezentaciji Agencije Total Idea.

Hvala na strpljenju.

 

Sastavljanje izveštaja sa rezultatima

Poštovani,

uskoro ćemo objaviti sve informacije na internet prezentaciji Agencije Total Idea.

Hvala na strpljenju.